OK
eshelsazan

غرفه سازی نمایشگاهی اکسیدا

غرفه سازی در نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی (اکسیدا) برای شرکت های مختلف همواره فرصتی برای معرفی آخرین روش های درمانی و پیشرفته ترین دست آورد های تکنولوژی بوده است. بدون شک غرفه سازی و حضور شرکت های دندان پزشکی با همکاری اساتید رشته دندان پزشکی توانسته نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت دندان پزشکان ایفا نماید.
خوشبختانه کنگره های علمی در انجمن دندان پزشکی ایران و نمایشگاه مواد و تجهیزات دندان پزشکی به عنوان بزرگ ترین اجتماع دندان پزشکی کشور جای خود را به خوبی در میان همکاران دندان پزشکی باز کرده است.
شرکت غرفه سازی اشل سازان با ارائه خدماتی همچون غرفه سازی، طراحی غرفه و با هدف ارائه بهترین خدمات غرفه سازی هرساله و در هر دوره نمایشگاهی میتواند تا مساحت 5 هزار متر مربع خدمات غرفه سازی نمایشگاهی را برای مشتریان خود انجام دهد.


دومین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه نیک پویان پرهان 1396

دومین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه تجهیزات طب اثر 1396

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آبادیس طب امروز 1395


اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آسا دندان 1395

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه افرند اطلس 1395

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آریا طب سینا 1395


اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه تجهیزات طب اثر 1395