OK
eshelsazan

تقویم نمایشگاهی سال 98

لیست نمایشگاه های سال 1398 همراه با اطلاعات برگزار کننده و زمان و مکان برگزاری نمایشگاه

104 0

غرفه سازی

غرفه سازی نمایشگاهی به معنای ایجاد یک فضای محدود فروشگاهی برای مدت زمانی موقت است درگذشته غرفه سازی...

80 0

محل غرفه بر طراحی غرفه اولویت دارد!

دیده شدن برند شما مشروط بر این است که جایگاه مناسب و درستی برای غرفه خود انتخاب کرده باشید.

69 0

طراحی غرفه و غرفه سازی

غرفه سازی نمایشگاهی به معنای ایجاد یک فضای محدود فروشگاهی برای مدت زمانی موقت است.

32 0

اهمیت غرفه سازی و طراحی غرفه در نمایشگاه

همه شرکت ها با غرفه سازی و طراحی غرفه در نمایشگاه به دنبال نشان دادن بزرگی، وسعت و اعتبار خود هستنند

76 0

طراحی غرفه

اینکه در نمایشگاه یک غرفه بزرگ داشته باشید یا کوچک مهم نیست آنچه حائز اهمیت است طراحی غرفه می باشد.

63 0

هزینه در غرفه سازی

اگرچه چگونه مطرح شدن در میان رقبا از نگرانی های اساسی هر غرفه دار می باشد و از این رو همواره به دنبال...

33 0

چرا شرکت های طراحی غرفه باید دارای سابقه درازمدت باشند؟

انتخاب شرکت طراحی غرفه را اصلا نباید دست کم بگیرید.

55 0

مختصری در خصوص انتخاب شرکت طراحی غرفه

چرا در یک نمایشگاه خاص غرفه می گیرید؟

53 0

اصول اساسی طراحی غرفه

balance,Proximity,ALIGNMENT,REPETITION,Contrast,SPACE

28 0

مزایای شرکت در نمایشگاه و ساخت غرفه

غرفه نمایشگاهی درعرصه تبلیغات و بازاریابی به بیانی گوینده کلام و رساننده پیام فروشنده به مخاطب می باشد که درصورت واضح بودن و رسا بودن ساخت غرفه نیازی به تفسیر و ترجمه ندارد.

26 0

غرفه سازی چیست؟

در تجارت امروز تبلیغات موفق حرف اول را میزند. امروزه هرقدرهم محصول با کیفیت و کارآمد دراختیار داشته باشی برای بدست آوردن سهم بیشتری در بازار باید از تکنیک های موثر برای فروش محصولات استفاده کنی.

13 0