OK
eshelsazan

دکوراسیون

طراحان داخلی برای سرمایه گذاری بر روی ویژگی های منحصر به فرد محیط باید قادر باشند تا آنچه در فضای خالی پنهان است را ببینند: آن ها باید ببینند کدام ویژگی های طبیعی قابل تاکید یا افزایش است. اما این تمام ماجرا نیست. طراحان داخلی در ایجاد تعریف مفهومی که برای تهیه کردن نیازهای فضا و الزامات کار است، با استفاده از مجموعه متنوعی از مهارت ها متخصصینی منحصر به فرد هستند.

نمونه کار دکوراسیون داخلی

Chat
Chat