OK
eshelsazan

غرفه سازی نمایشگاهی اکسیدا

غرفه سازی در نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی (اکسیدا) برای شرکت های مختلف همواره فرصتی برای معرفی آخرین روش های درمانی و پیشرفته ترین دست آورد های تکنولوژی بوده است. بدون شک غرفه سازی و حضور شرکت های دندان پزشکی با همکاری اساتید رشته دندان پزشکی توانسته نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت دندان پزشکان ایفا نماید.
خوشبختانه کنگره های علمی در انجمن دندان پزشکی ایران و نمایشگاه مواد و تجهیزات دندان پزشکی به عنوان بزرگ ترین اجتماع دندان پزشکی کشور جای خود را به خوبی در میان همکاران دندان پزشکی باز کرده است.
شرکت غرفه سازی اشل سازان با ارائه خدماتی همچون غرفه سازی، طراحی غرفه و با هدف ارائه بهترین خدمات غرفه سازی هرساله و در هر دوره نمایشگاهی میتواند تا مساحت 5 هزار متر مربع خدمات غرفه سازی نمایشگاهی را برای مشتریان خود انجام دهد.


دومین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه نیک پویان پرهان 1396

دومین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آریا پردیس درمان 1395-1397

دومین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه فرداد تجهیز 1395-1397

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آسا دندان 1395

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آریا طب سینا 1395

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه دایو پارس 1394-1397


اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آرین درمان آپادانا 1394-1397

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه الماس دندان ایرانیان 1395-1396

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا (Bisco)غرفه دنیای کالای سینا 1397


اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه نیک درمان 1397

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه فرادید دانش 1397

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه پارسه اتکال 1398


اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه دیبا طب پارس 1398

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آوا درمان آریا 1394-1396

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه تجهیز درمان شایگان 1397


اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه درسان طب پارس و ستاره صبح روشن 1397

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا غرفه آبادیس طب امروز 1395-1397

دومین نمایشگاه بین المللی اکسیدا  (ICX)غرفه تجهیز طب اثر 1395-1397

اولین نمایشگاه بین المللی اکسیدا  غرفه بنیان دندان ایرانیان 1396-1397

Chat
Chat