OK
eshelsazan

غرفه سازی نمایشگاهی صنعت-گاز

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از بزرگترین رویدادهای صنعتی ایران در این حوزه می باشد که سالانه با غرفه سازی تعداد بسیاری از شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد.
با استفاده از این فرصت شرکتهای فعال با غرفه سازی در این نمایشگاه دستاورد ها و محصولات خود را در معرض بازدید متخصصان این صنعت قرار می دهند.


بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمیغرفه سازی پتروپارس 1401

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمیغرفه سازی پتروشیمی اصفهان 1401

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمیغرفه سازی پتروشیمی تخت جمشید 1401


بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمیغرفه سازی دلتا گاز 1401

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمیغرفه سازی پتروپارس 1399

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمیغرفه سازی نهادین آرمان 1399

Chat
Chat