OK
eshelsazan

غرفه سازی نمایشگاهی صنعت-گاز

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از بزرگترین رویدادهای صنعتی ایران در این حوزه می باشد که سالانه با غرفه سازی تعداد بسیاری از شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد.
با استفاده از این فرصت شرکتهای فعال با غرفه سازی در این نمایشگاه دستاورد ها و محصولات خود را در معرض بازدید متخصصان این صنعت قرار می دهند.


بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایشغرفه پانیر 1397